Taşımacılık hizmetleri, sürekli artan ve gelişim gösteren ihtiyaçların yer aldığı bir düzende yer almaktadır. İlgili ihtiyaçlar içerisinde, taşıma faaliyetlerinin varlık gösterdiği istekler de mevcut olmaktadır. Bu noktada, şehir içi taşımacılık işlemlerini içeren birtakım gerekliliklerin sağlanması da beraberinde gelir. Bireysel olarak şehir içi taşımacılık faaliyetlerinin gerçekleştirilemediği durumlarda, profesyonel bir hizmetin varlığı yer alır. Taşımacılık konusunda nitelikli, hızlı ve kaliteden ödün vermeyecek bir anlayış ile gerçekleştirilen hizmetler bütünü, faaliyet göstermesi gereken noktaları içerir. Göksin Taşımacılık Firması olarak dikkat ettiğimiz ve şehir içi taşımacılık hizmetleri olarak gerçekleştirdiğimiz bu faaliyetlerde, çeşitli noktalara özen göstermekte ve kaliteli bir şehir içi taşımacılık hizmeti vermekteyiz. Sağladığımız hizmetler, taşınması gereken ögelerin istenilen noktaya sorunsuz ve güvenli bir şekilde aktarılması temelinde yer almaktadır. Bu noktada gösterdiğimiz özen unsuru, taşımacılık alanında aranan nitelikleri sağladığımız hizmetler olarak yansımalar göstermektedir.

Şehir İçi Taşımacılık Faaliyetleri

Müşteri memnuniyetinin esas olarak alındığı şehir içi taşımacılık faaliyetlerimiz, taşınacak ürünlerin titizlik unsuru çerçevesinde yer alması ile gerçekleşmektedir. Bu noktadaki faaliyetlerimiz, taşıma işlemlerinin yapılacağı ilk konumdan son konuma kadar gerekli ve nitelikli personel kadromuzun varlığı ile şekillenir. Bu noktadaki personel kadromuz; şehir içi taşımacılık işlemlerini içeren paketleme, taşıma ve yerleştirme gibi süreçleri etkili bir şekilde yönetme vasfına sahip kişilerden oluşmaktadır. Ek olarak çift taraflı bir memnuniyetin yer alması adına sağlıklı ve koordineli bir iletişim sürdürmekle beraber taşıma işlemlerini içeren ürünler, noktalar ve süre gibi konuları da detaylandırmaktayız. Bu konular bazında yer alan ögeler;

Taşınacak ürünlerin niteliği (kırılmaz eşyalar, büyük boyutlardaki nesneler vb.)
Taşınacak olan ürünler hakkındaki analizler (mobilya ve beyaz eşya ürünlerinin kurulumları vb.)
Taşınma konumlarını içeren adresler (İki adres arası mesafe, ürünlerin taşınacağı bina ve yapıların önceden tespiti vb.)
Tüm taşıma işlemlerinin süre olarak hesaplanması ve aktarılması
Fiyat detayları

gibi ögelerdir. Bu ögelere ek olarak müşterilerimizin istekleri doğrultusunda dikkat ettiğimiz aşamalar bütünü de yer almaktadır. Bu aşamalar;

Ürünlerin paketleme ve kargolama işlemleri (ambalaj işlemleri vb.)
Taşıma işlemlerinin başlangıç noktası, taşıma esnası ve taşıma sonrası ürünlerin paketlerinden arındırılması işlemi
Fiyat politikalarının yansıtılması aşaması (En uygun ve esnek yapıdaki avantajların yansıtılması)

Aşamaları olarak yer almaktadır.  Bu aşamaların gerçekleştirilmesi ile taşımacılık işlemlerinin genel noktaları tamamlanmış olur. Bu noktalara ek olarak şehir içi taşımacılık işlemlerinde yer alan diğer detaylar;

Taşımacılık faaliyetlerindeki ekstra istek ve ihtiyaçları karşılamak
Ürünlerin sigorta işlemlerinin yapılması
Acil durumlara karşı (kaza vb. durumlar) hazırlıklı olmak

gibi detaylar şeklinde bulunmaktadır. Firmamız bünyesinde yer verdiğimiz bu detaylar, şehir içi taşımacılık faaliyetlerinin eksiksiz bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olmaktadır.

Dikkat Ettiğimiz Noktalar

Firmamız olarak taşımacılık alanında, sorunsuz olarak gerçekleştirilen hizmetler bütününü sağlamaktayız. Bu hizmetlerde, dikkat ettiğimiz noktalar olmakla beraber güven unsurunun inşa edildiği bir düzeyde hizmetlerimizi meydana getirmekteyiz. Mevcut noktalar içerisinde; karşılıklı anlaşılan konulara riayet etme, istek ve ihtiyaçların karşılanmasına özen gösterme, memnuniyet faktörünü ortaya çıkarma ve bu konuların genelini kapsayan kaliteli bir hizmet sağlama anlayışı yer almaktadır. Mevcut anlayış ile hareket etmekte ve ilgili noktalar olarak sağladığımız hizmetlerin temelini oluşturan unsurlara yer vermekteyiz. Bu unsurların varlığı ile de şehir içi taşımacılık faaliyetlerini gerekli niteliklerin sağlandığı bir yapı içerisinde gerçekleştirmekteyiz. İlgili yapıyı oluşturan ve firmamız kapsamında yer alan faktörler;

Taşıma işlemlerinin gerekli süre zarfında tamamlanması
Taşımacılık faaliyetlerinde memnuniyetsizlik oluşturan faktörlerin giderilmesi
Taşınan ürünler üzerinde oluşması muhtemel yıpranma vb. zarar ögelerinin meydana gelmemesi

gibi faktörleri içermektedir. Mevcut faktörlerin detay kazandığı noktalar içerisinde;

Güvenli bir hizmetin sağlanması
Taşıma işlemlerinin çevreyi rahatsız etmeyecek şekilde gerçekleştirilmesi
Şehir içindeki belirlenen her noktaya yönelik taşıma faaliyetlerinin sağlanması (ev ve iş yerleri gibi yapılar)
Ürünlerin montaj ve kurulum aşamalarında uzman personel görevlendirilmesinin yapılması
Taşınacak ürünler üzerinde, dayanaklı ambalaj malzemelerinin kullanılması

gibi ayrıntılar da yer almaktadır.  Firmamız içerisinde var olan bu ayrıntılar, dikkat ettiğimiz konuları oluşturmakta ve taşımacılık faaliyetlerinin profesyonel bir biçimde yürütülmesini sağlamaktadır.